Anders Ågren

Bygg upp Sveriges krisledning från grunden!

Under coronapandemin har regeringen gömt sig bakom myndigheter och skyllt sina tillkortakommanden på kommuner och regioner. Om det är så här det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu behöver Sveriges krisledning byggas upp från grunden.

Moderaterna presenterade idag 24 konkreta åtgärder för att skydda Sverige mot hot som cyberattacker och spioneri. Bland annat vill vi att ett nationellt säkerhetsråd inrättas – så att krisledningen blir entydig.

Vi föreslår bland annat:

– Att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd som har sitt säte hos statsministern i statsrådsberedningen.

– Att Sverige inrättar ett totalförsvarsdepartement med ansvar för både det militära och civila försvaret.

– Att det nationella säkerhetsrådet ska kunna aktivera en operativ myndighetssamverkan.

– Att de svenska underrättelsemyndigheterna ses över organisationsmässigt, liksom deras förmåga att samarbeta med andra myndigheter, för att fånga upp hot mot Sveriges säkerhet.

– Att den nya myndigheten för psykologiskt försvar och det nya cybersäkerhetscentret får tydliga uppdrag att samarbeta för att identifiera och möta valpåverkan.