Anders Ågren

Det behövs fler åtgärder mot otryggheten i Umeå

Nedanstående pressmeddelande skickade vi moderater ut igår. Lägger upp det även här på bloggen.

Pressmeddelande 2021-01-07

Umeå: 4 av 10 kvinnor avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Rapporten offentliggjordes i december. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på uppgifterna, och lyfter frågan till fullmäktige.

– Det är mycket allvarligt och jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för överfall, rån eller ofredanden. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling., säger Anders Ågren i en kommentar.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut av Umeå kommun till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

Ca 40 procent av de tillfrågade kvinnorna väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Liknande mönster har tidigare setts i den kommunala Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I “Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de kännde sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Otryggheten bland kvinnor i Umeå kommer att bli ett ärende på nästa fullmäktige. Ågren har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade ju fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Interpellationen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.