Anders Ågren

Miljöpartiet eller Moderaterna i klimatpolitiken?

Miljöpartiet och Moderaterna fortsätter kämpa om vem som har högst förtroende inom miljö- och klimatpolitiken. Miljöpartiet är etta, men Moderaterna är tvåa. Detta enligt en undersökning som publicerades i Aftonbladet igår. Läget var likartat för ett år sedan.

Miljön är en fråga som MP av hävd har ägt i opinionen. Men M närmar sig. På delad tredjeplats ligger S och SD.

MP och M. Två partier med diametralt olika politik på området. Positivt att skillnaderna tydliggörs, även för väljarna.

Miljöpartiet gillar symbolpolitik och propagerar för förbud, flygskam, köttskam, högre skatter, fler skatter, motstånd till resande, handel och tillväxt.

Moderaterna står för klimatpolitik som faktisk leder till konkreta resultat. Som bejakar tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, forskning, teknikutveckling, kärnkraft – allt sådant som kan bidra till lägre utsläpp kombinerat med ekonomisk tillväxt.

Sverige är det land som enligt undersökningar är bäst på att leva upp till Parisavtalet. Sverige har under lång tid minskat sina koldioxidutsläpp, samtidigt som vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att kombinera med ekonomisk tillväxt. Sverige har varit – och är – ett internationellt föredöme i miljö- och klimathänseende.

Låt oss fortsätta på den vägen. Tillväxt, forskning, marknadsekonomi och teknikutveckling är framtidens melodi.