Anders Ågren

40 procent av kvinnorna i Umeå avstår – ibland/ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade

Umeå kommun har genomfört en folkhälsoenkät, som offentliggjordes idag. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trångboddhet och ekonomi.

Jag ska läsa den i dess helhet vid tillfälle. Det finns både positiva och negativa delar i rapporten om läget i vårt Umeå.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Mer än var tredje kvinna eller cirka 40 procent, väljer ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Vi har sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I den senaste “Unga-enkäten” i Umeå uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Såväl i Umeå som i resten av landet.

Moderaterna har konsekvent lyft vikten av ökad trygghet i Umeå, och vi har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland umeåborna.

Men de styrande i Umeå – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – fortsätter att rösta ned våra förslag för att öka tryggheten, däribland förslagen om kommunala ordningsvakter och ökad kamerabevakning i det offentliga rummet.