Anders Ågren

Islamism ska motverkas på alla nivåer

Islamism är ett allvarligt hot mot vårt sätt att leva i Sverige och i övriga Europa. Det rör sig om extrema grupperingar som vill ha parallella samhällsstrukturer och egna rättsordningar, i strid med demokratin.  Här finns inget utrymme för kompromisser eller otydlighet: det öppna samhällets tolerans har bestämda gränser.

Islamisterna finns även i Umeå, vilket har uppmärksammats på olika sätt under senare år. 2019 slog Säpo till mot sex personer inom islamistiska miljöer i Sverige och dessa togs i förvar, varav två med koppling till Umeå. Däribland en imam. Dessa dömdes till utvisning. Inte bara Säpo, utan även Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och regeringen såg dessa personer som ett hot mot rikets säkerhet.

Terrorexperten Magnus Ranstorp konstaterade att ”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.” När det gällde imamen i Umeå var det ett dussintal personer i Umeåområdet som var kopplade till honom, och som i sin tur ansågs vara extremister. Dessa personer är våldsbejakande, enligt terrorexperten.

Nyligen avslöjade VK att en kvinna som bedrivit hemtjänst i Umeå har tydliga kopplingar till internationell terrormiljö, Al-Qaida och talibanerna. Det finns även koppling till Gävle-imamen, som är en av dem som dömts till utvisning. Det finns fler exempel.

Moderaterna har nyligen presenterat ett åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islamism. Vi har också lagt lokala förslag för att motverka de extrema krafterna.

Några av våra nationella och lokala förslag:

– Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.

– Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.

– Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister och andra som uppmanar till terror.

– Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.

– Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister.

– Uppdra till kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade.

– AB Bostaden och övriga delar av Umeå kommunkoncern ska inte hyra ut lokaler till föreningar/församlingar som bidrar till att sprida uppfattningar som står i strid mot svensk lagstiftning. Umeå kommun måste anta uthyrningsregler för lokaler till föreningar/församlingar, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande grupper.

– Skärp uppföljningen och kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd av Umeå kommun.

Det öppna samhället måste skyddas från extremister som missbrukar vår frihet.