Anders Ågren

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna

I dagens Folkbladet har jag fått nedanstående replik införd. 

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna

I en insändare (3/12) i Folkbladet påstår Klas Viberg att Moderaterna ”vill minska välfärden”. Det är fel. Det stämmer att Moderaterna vill sänka Umeås höga kommunalskatt, men för oss är det samtidigt viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Där satsar vi mer än S/MP. Det handlar om att prioritera.

Skatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå, där två vuxna arbetar, betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet.

I Moderaternas förslag till budget för år 2021 ville vi sänka skatten i Umeå kommun med 15 öre. Snittet för landets alla kommuner är 20,72. Även efter vår skattesänkning med 15 öre, skulle Umeås kommunalskatt vara 1 kr och 93 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner.

Vår föreslagna skattesänkning skulle bland annat finansieras via ramsänkningar – jämfört med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt kommunstyrelsen.

Moderaterna prioriterar välfärdens kärna: skola och omsorg.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Umeå