Anders Ågren

Stärk äganderätten för skogsägare!

Svenska skogsägares rätt att bruka sin skog har försvagats och hotas nu ytterligare av regeringen – det tycker vi moderater är fel!

Regeringens skogsutredning som presenterades idag föreslår att staten ska skydda ännu mer skog – trots att en fjärdedel av all skog redan är tagen ur produktion.

Skogen och produkter från skogen, exempelvis biobränslen, behövs i klimatomställningen. Men då måste skogen få brukas av de 330 000 skogsbrukare som äger den!