Anders Ågren

Islamism hör inte hemma i Sverige!

Islamism hör inte hemma i Sverige! Det öppna samhället måste skyddas från extremister som missbrukar vår frihet.

Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige. Bland förslagen:

✅ Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.

✅ Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.

✅ Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister, vit makt-förespråkare och andra som uppmanar till terror.

✅ Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.

✅ Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister.

Läs mer på DN-debatt, där vår partiledare Ulf Kristersson skriver på detta tema.