Anders Ågren

Politisk enighet i Skellefteå om att avyttra delar av kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd!

Intressant nyhet som vi kunde ta del av igår. 

En enig kommunstyrelse i Skellefteå vill avyttra 900 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget till en privat aktör. Detta för 1,3 miljarder kr. Det möjliggör ökad nyproduktion och ökat underhåll av befintligt bestånd. Samtidigt som de får in en ny aktör i Skellefteå som har stora investeringsplaner.

Bra jobbat!

Dessutom i politisk enighet! Vi borde nog rekommendera Umeås vänsterpartister och vänsterfalangen inom (S) ett studiebesök till Skellefteå i det sammanhanget.

Umeå borde fortsätta på denna väg också, och fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd.

Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Tillsammans med övriga borgerliga partier i Umeå vill vi successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.