Anders Ågren

Umeå tappar i rankingen av Bästa skolkommun

Moderaternas ambition för Umeås skolor är Sveriges bästa skola – för varje elev – varje dag. Idag har Umeå kommun en lång väg att gå för att kunna titulera sig som bästa skolkommunen i Sverige. 

Varje år gör Lärarförbundet en ranking av bästa skolkommun. Årets ranking visar att Umeå tappar i placeringar jämfört med föregående år, från plats 40 till plats 67. 

Bäst placerar sig Umeå när det kommer till andelen utbildade lärare, där 84% av lärarna i grundskolorna är behöriga. När det kommer till lärarlöner placerar sig Umeå kommun väldigt lågt jämfört med andra kommuner, på plats 273 av 290 kommuner. 

Umeå kommun är medelrankad när det gäller meritvärdet i årskurs 9 jämfört med andra kommuner och rankas på plats 126 av landets kommuner. Det är ett kriterium som bygger på elevernas genomsnittliga meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar. En glädjande nyhet är att många elever i Umeå kommun fullföljer sin gymnasieutbildning. 76% av eleverna i Umeå tog gymnasieexamen inom tre år, vilket är den högsta andelen i Västerbottens län. 

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi ökar ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

För att Umeå ska kunna bli den främsta skolkommunen krävs förändringar. Vi moderater vill bland annat att kommunen ska arbeta för att kommunala skolor i Umeå inför betyg från årskurs 4, införa obligatoriskt val av skola och avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter.