Anders Ågren

Frihet och ansvar

I helgen har varit ganska mycket politik på schemat.

Moderaterna har haft digitalt partiråd med partiledning och ombud från hela landet, där jag själv deltog som representant för Moderaterna i Västerbotten. Därefter idékonferens och presentation av förslag till Moderaternas nya idéprogram: Frihet och ansvar. Det delen sändes offentligt på youtube och facebook. Avslutningsvis var det moderat föreningsledarkonferensen med över 230 deltagare, med fokus på arbetet fram till valet 2022 i våra lokalföreningar.

Mycket fokus hamnade på idéprogramsgruppens presentation av sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

På konferensen talade även partiledare Ulf Kristersson om Moderaternas politiska uppgift för 2020-talet. Kristersson inledde med att tala om det öppna samhällets grundvalar och de senaste veckornas terrorattacker i Europa. Därefter pekade han ut Moderaternas tre stora uppgifter: Att återupprätta tryggheten och säkerheten. Att bryta utanförskapet och bidragsberoendet. Att bana väg för nya klassresor.

Idéprogrammet ska nu gå ut på remiss i de moderata länsförbunden.