Anders Ågren

Framtiden för flygplatserna Bromma och Arlanda är en angelägenhet för HELA Sverige!

Framtiden för Bromma och Arlanda flygplats är en viktig angelägenhet för HELA Sverige. Flyget är viktigt för att människor och varor ska kunna transporteras, för jobben och tillväxten. I dagens Aftonbladet skriver jag en slutreplik tillsammans med M-kollegorna KSO Anna Bergkvist Tenje (Växjö), regionråd Irene Svenonius (Stockholm), regionråd Jesper Skalberg Karlsson (Gotland) och KSO Peter Danielsson (Helsingborg).

“Vi måste fatta ansvarsfulla och långsiktiga beslut om flygets framtid. Arlanda behöver utvecklas, men det är dessvärre långa processer innan en utbyggnad kan vara färdig. Just nu finns det inte ens ett beslut om utbyggnad, än mindre är spaden satt i marken. Det är därför oseriöst att Socialdemokraterna försöker stänga ner Bromma i förtid. Det skulle innebära en uppenbar risk att Stockholm och Sverige står utan möjlighet att erbjuda viktiga transporter.

Att avveckla Bromma flygplats har varit en socialdemokratisk hjärtefråga i minst 30 år. Nu försöker de använda Coronapandemins påverkan på flyget till att driva igenom en snabbavveckling. Som vanligt vill de backa in i framtiden, utan tankar på miljö och klimat eller företagandets villkor i hela landet.”

Länk till hela repliken här.