Anders Ågren

Sverige behöver fungerande flygförbindelser även efter pandemin!

I söndagens Aftonbladet skriver jag tillsammans med moderata kollegorna KSO Anna Bergkvist Tenje (Växjö), regionråd Irene Svenonius (Stockholm), regionråd Jesper Skalberg Karlsson (Gotland) och KSO Peter Danielsson (Helsingborg) om vikten av fungerande flygförbindelser även efter pandemin. 

En politik som ser vikten av att Sverige har stabila regionala och internationella förbindelser kan inte överskatta vikten av den pågående omställningen av flyget. Därför är det viktigt att inte bara Arlanda står kapacitetsmässigt redo att efter pandemin möta det tryck på resor och frakt som kommer. Vi måste även se värdet av att landets flygplatser är redo för elflyget. Coronapandemin kommer inte vara för evigt. Erfarenheter från tidigare kriser visar att flyget återhämtar sig i takt med konjunkturen. Prognoser visar att flyget kommer att återhämta sig år 2025, och därefter kommer trycket att stiga kraftigt de kommande decennierna. Rörlighet för människor och frakt är viktigt, av många skäl. Därför är det fortsatt nödvändigt för Sverige att investera i infrastruktur och i en grön omställning av flyget. 

Läs hela debattartikeln här.