Anders Ågren

Avskaffa plastpåseskatten!

Sedan plastpåseskatten infördes har försäljningen av avfallspåsar på rulle, som är sämre för miljön, ökat med 60 procent. 

Experter säger att plastpåseskatten leder till minskad återvinning av plast, ökad användning av förpackningar, ökad resursförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

Vi moderater konstaterar att skatten aldrig borde ha införts – och att den nu behöver tas bort!