Anders Ågren

M: Umeå ska till topp 10 i lokalt företagsklimat!

Moderaternas mål är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. I år hamnade Umeå på plats 167 av 290 kommuner när det gäller lokalt företagsklimat. Företag skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter till Umeå och övriga delar av landet. Vår välfärd bygger på framgångsrika företag. 4 av 5 jobb skapas dessutom i småföretag. 

Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå: 

  • Kortare handläggningstider.
  • Bättre dialog med lokala företagare.
  • Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.
  • Sänkt kommunalskatt.
  • Öka bostadsbyggandet.
  • Förbättra service och bemötande.
  • Inför utmaningsrätt.
  • Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.
  • Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.
  • Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.