Anders Ågren

Otryggheten och oron över brott ökar i Sverige – den högsta nivån sedan mätningarna startade!

Igår släpptes årets upplaga av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Det är de värsta resultaten sedan mätningarna startade 2006.

Det är en allvarlig läsning. Utvecklingen i vårt land går åt fel håll och vi måste få en regering som tar frågan om lag och ordning på allvar.

Otryggheten och oron för brott har generellt ökat. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt.  Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar varje år. Andelen som känner oro över brottsligheten i samhället har ökat från 43 procent 2019 till 47 procent 2020, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade. Särskilt bland unga män 16–19 år, har oron ökat de senaste åren. Till exempel oro för personrån som ökat från 11 procent 2017 till 19 procent 2020, och oro över brottsligheten som bland unga män ökat från 22 till 32 procent under samma tidsperiod.

Sverige behöver en ny regering!