Anders Ågren

Kraftsamla för ökad trygghet – motverka brottsligheten i Umeå!

I dagens VK har jag fått nedanstående insändare publicerad.

Ett paradigmskifte i den lokala trygghetsdebatten i Umeå

Vid månadens kommunfullmäktigesammanträde uppvisades en närmast total enighet om problem kopplat till otrygghet och kriminalitet i Umeå. Sedan kan vi ha olika uppfattningar gällande synen på åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Men alla erkänner nu att det finns allvarliga problem. Som ska motverkas på bred front. Det är ett välkommet och viktigt uppvaknande.

År 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar gällande tendenser till ”social oro” om våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering m.m.

Detta väckte ett ramaskri i den offentliga debatten, och vi anklagades på bred front för att svartmåla Umeå och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”. En sällsynt hätsk debatt, med tanke på att vi bara återupprepade vad som redan var känt i det brottsförebyggande rådet.

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Nu kan vi diskutera de faktiska problem som finns, utan att någon riskerar bli misskrediterade och anklagade för att sprida skräck och oro. Eller för den delen att det skulle handla om svartmålning av Umeå.

Plötsligt är alla – mer eller mindre – överens om problemen. Det bådar gott för det fortsatta arbetet med att motverka brottslighet, otrygghet och social oro. Vi moderater kommer att vara en konstruktiv del i detta arbete. Det finns mycket att göra när det gäller ökad samverkan, ökat förebyggande arbete men även konkreta åtgärder som vi moderater har föreslagit, däribland mer kameraövervakning och anlitandet av ordningsvakter.

Ett paradigmskifte har inträffat i den lokala trygghetsdebatten.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd och vice ordförande i UmeBrå