Anders Ågren

Bra beslut gällande avgifterna för uteserveringar

Fullmäktige beslutade idag att sätta avgifterna för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå till noll kronor från 1 oktober till 31 december. Det gäller även restaurangbåtarna. Beslutet vi tog i våras, gällde 1 maj till 30 september. Därför behövdes det ett förnyat beslut om det skulle fortsätta.

Krisen är inte över – de vidtagna smittskyddsåtgärderna med förändrade beteendemönster som följd fortsätter att drabba företagen hårt vilket medför att arbetslösheten ökar och intäkterna till vår välfärd minskar. Så detta är en rimlig delåtgärd. Ett av många exempel på hur en kommun i denna tuffa ekonomiska tid, kan underlätta för de lokala företagen under pågående coronapandemi.

Att Umeå kommun skulle avstå från att ta ut avgifter för uteserveringarna var ju ett önskemål från restaurangnäringen i våras. Liknande beslut har även tagits av en lång rad av kommunfullmäktigeförsamlingar i andra städer runt om i Sverige. Det är positivt! Också en viktig signal till det lokala näringslivet.

Alla partier, förutom Vänsterpartiet, röstade i dag för förslaget.