Anders Ågren

Nionde månaden i rad med uppgång för Moderaterna i opinionen

Foto från aftonbladet.se

Det går upp och ned i opinionsmätningar för partierna. Det är såklart trevligt när det går uppåt för ens eget parti, mindre kul när det går nedåt. Enskilda mätningar ska förstås inte ges någon större vikt. Det kan svänga snabbt. 

Intressant är dock när man ser trender. Moderaterna har nu haft ett ökande stöd i opinionen nio månader i rad. Det visar en sammanvägning av alla institut och opinionsmätningar, den så kallade poll of polis. En så lång och stabil uppgång har vi moderater inte haft på ett decennium.

Moderaternas uppåtgående kurva började i månadsskiftet november/december 2019. Det innebär att Moderaterna gick in i Corona-krisen med uppåtgående stöd.

Den strategi som vi jobbat efter långsiktigt visade sig fungera även i kristider. Sverige har stora problem, men vi kan lösa dem om vi gör rätt saker. Vi moderater kan samtala med alla partier och fokuserar på sakfrågor. Vi leder oppositionen, och förhoppningsvis ska vi ge Sverige en ny regering så snart som möjligt.

Glädjande nog tycks allt fler väljare uppskatta detta både före, under och efter den akuta Corona-krisen.

Vill du också bli medlem i Moderaterna? Det är enkelt och går snabbt. Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första kalenderåret. Swisha till 1233360070 – Uppge namn och personnummer.