Anders Ågren

Samverkan för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten på Ålidhems centrum

Idag har jag varit med och undertecknat en trygghetsöverenskommelse för Ålidhems centrum tillsammans med Polismyndigheten, Ica Ålidhem, Coop Ålidhem och Diös. Syftet är just att minska brottsligheten och öka tryggheten på området.

Här på bild med Lina Eriksson från Polisen, som framöver kommer att vara en av polismyndighetens representanter i vårt lokala brottsförebyggande råd. Lina var faktiskt en av mina elever (!) på Dragonskolans gymnasium i slutet av 1990-talet. Åren går.

Trygghetsöverenskommelsen innehåller flera aktiviteter som de olika parterna förbinder sig till, det handlar bland annat om:

– att bygga upp snabba kontaktvägar mellan parterna

– ökad närvaro av polis

– kamerabevakning

– systematiskt säkerhetsarbete

– samordning av ordningsvakter

– att erbjuda praktikplatser på Ålidhems centrum för elever från områdets skolor

– utbildningar på skolorna

På Ålidhems centrum har man haft problem med bland annat ordningsstörningar och tillgreppsbrott. Aktörerna på området, kommunen och polisen har tidigare gjort olika insatser men med trygghetsöverenskommelsen vill vi nu öka samverkan och genomföra konkreta gemensamma aktiviteter för att öka tryggheten.

Trygghetsöverenskommelsen är den första i sitt slag i Umeå men metoden har använts i andra kommuner i Sverige med lyckat resultat. Samarbetet påbörjades redan i våras men blir i och med undertecknandet av överenskommelsen formellt.