Anders Ågren

Umeå kommun borde inte heller betala ut pengar till Ibn Rushd!

Göteborgs stad beslutade igår att frysa bidragen till det omdiskuterade studieförbundet Ibn Rushd, med dess kopplingar till bl.a. Muslimska brödraskapet.

Alliansen och Socialdemokraterna gjorde gemensam sak i Göteborg, och beslutade att inte betala ut några skattepengar. Förvaltningen ska dessutom ta fram en ny modell för hur man ska fördela bidragen till studieförbunden. I den nya modellen vill man ska stadens generella mål för samverkan med civilsamhället kompletteras med mål om att utbetalade medel ska bidra till ökad jämställdhet, integration och ökad tolerans mellan grupper i samhället. I väntan på att den nya modellen är på plats vill man också se en väsentligt förstärkt kontroll av hur utbetalda medel används.

Umeå borde göra på samma sätt – att neka Ibn Rushd pengar.

Vid sammanträdet i maj med Kulturnämnden i Umeå fördelades pengar till de olika studieförbunden. Moderaterna röstade, som enda parti i nämnden, nej till att studieförbundet Ibn Rushd skulle beviljas bidrag.

Kopplingarna mellan islamistiska Muslimska Brödraskapet och Ibn Rushd är välkända, och borde fått fler att dra samma slutsats som oss moderater.

Våra moderata företrädare yrkade avslag på delen om pengar till Ibn Rushd, och reserverade sig sedan mot majoritetens beslut. Nedan bifogas det pressmeddelande som skickades ut efter sammanträdet.

Pressmeddelande 2020-05-27

Moderaterna i Umeå säger nej till att Ibn Rushd får kommunala bidrag

På kulturnämnden idag yrkade Moderaterna att studieförbundet Ibn Rushd inte skulle få några kommunala bidrag. Skälet till detta är att Moderaterna anser att Ibn Rushd inte uppfyller de demokratikrav som Umeå kommun har på organisationer som erhåller kommunala bidrag.

I slutet av 2019 fastslog kammarrätten i Stockholm i en dom att en av Ibn Rushd:s medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Ibn Rushd har kritiserats för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, som är en internationell islamistisk nätverksrörelse, vilket framgår i boken Islamism i Sverige av Johan Westerholm. I en studie från Folkbildningsrådet som publicerades förra året granskades Ibn Rushd. Enligt studien har Ibn Rushd en tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. Även en rapport från MSB, av bland annat Magnus Norell, har visat på kopplingar till Muslimska brödraskapet.

– Jag tycker det står klart att Ibn Rushd med sina kopplingar till islamistiska och jihadistiska miljöer inte ska ha en krona av skattebetalarnas pengar. Ibn Rushd lever inte upp till något av de uppställda demokratikraven kommunen beslutat om och därför yrkade vi som enda parti i nämnden avslag på utbetalning av stöd, säger Anton Bergström (M), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämnden avslog Moderaternas yrkande och valde att tilldela Ibn Rushd kommunala bidrag. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.