Anders Ågren

Ytterligare åtgärder krävs för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå!

Umeå kommunfullmäktige sammanträder i dag. Antalet tjänstgörande ledamöter är nedminskat till 35, och sammanträdet pågår bara på förmiddagen kopplat till situationen med Corona.

Jag har lämnat in två interpellationer och en fråga, som kommer få svar vid detta KF. Dock blir det bara skriftliga svar i enlighet med tidigare överenskommelser. Ser dock fram emot när vi ska återgår till ”vanliga” ordningen när det gäller debatterna i fullmäktige.

En av de frågor jag lyfter vid augusti fullmäktige är frågan om brottsligheten och otryggheten. Bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i varierande omfattning.

Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå?

2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder?

Umeå 2020-08-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)