Anders Ågren

Moderaterna står upp för de svenska bönderna!

I dagens VK har jag och MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert fått följande genmäle publicerat:

Moderaterna står upp för de svenska bönderna!

Annchristin Alm skriver i en replik (VK 21/8) att Moderaterna enbart stöttar Sveriges bönder i ord, men inte i handling. Så är det självklart inte. Vi kämpar för våra bönder, både nationellt, regionalt och lokalt.

Moderaterna har en rad förslag för att förbättra för jordbruket. Här är ett axplock.

– Sänkt skatt på diesel och bensin med en krona per liter, så att kostnaden för drivmedel är tillbaka på samma nivå som innan regeringens senaste skattehöjningar.

– Minskad regelbörda och minskad byråkrati för jordbruket.

– Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel och mat ska vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag.

– Skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Att Moderaterna i Umeå under alla år har stöttat byggandet av ringleden runt staden är en självklarhet. Ringleden kommer bidra till bättre luftkvalitet i centrum, och är samtidigt en förutsättning för stadens framtida tillväxt och utveckling. Västra Länken är den enskilt viktigaste pusselbiten för att lösa problemen med luftkvaliteten. Den är också avgörande för att kunna fortsätta utveckla stadskärnan, den möjliggör byggandet av fler bostäder och ytterligare investeringar.

Det stämmer att byggandet inneburit påverkan på jordbruksmark, men som i alla stora infrastrukturprojekt måste man ta hänsyn till helheten. Efter ett arbete som pågått sedan 1980-talet, med många bakslag, överklagningar och diverse turer så ska vi äntligen få vara med om dess förverkligande vid öppningen av Västra länken hösten 2021. Byggandet av ringleden har förövrigt ett massivt stöd hos umeåborna.

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen och därmed självförsörjningsgraden. Fler partier borde upp på barrikaderna för våra svenska bönder!

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten