Anders Ågren

Sverige går mot massarbetslöshet – återupprätta arbetslinjen!

Sedan Stefan Löfven tillträdde har arbetslösheten (fram till coronakrisen) minskat i alla EU-länder. Utom i Sverige.

Nu skenar arbetslösheten bland invandrare. Och ungdomsarbetslösheten har inte varit så hög sedan 1990-talet. 

Arbetslinjen måste återupprättas om Sverige ska undvika massarbetslöshet! 

Moderaternas ekonomiska politik kommer fokusera på att:

  • Återupprätta arbetslinjen i bidragssystemen
  • Förbättra villkor för företagande och entreprenörskap
  • Undvika uppsägningar i välfärdssektorn
  • Bryta passivitet bland permitterade