Anders Ågren

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

I dagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare publicerad:

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå!

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Från Moderaterna har vi påtalat detta och föreslagit ytterligare insatser. Under valåret 2018 anklagades vi av flera partier för svartmålning, trots att alla i ansvarig position visste att vi hade rätt.

UmeBrå uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Skottlossningar har inträffat på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplade ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning, rån, gängmisshandel, mordförsök m.m.

Som ett svar på de tilltagande problemen beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser från kommunen. Vi lämnade innan sommaren in en motion till fullmäktige om mer kamerabevakning på brottsutsatta platser. Det är positivt om Polisen sätter upp bevakningskameror, men Umeå kommun borde bidra med kameraövervakning på andra platser som ett komplement.

Vi moderater är också beredda att anlita väktare och kommunala ordningsvakter för att bidra till att återupprätta tryggheten i Umeå. Umeå kommun borde följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.

Vi har också i våra M-budgetförslag prioriterat mer pengar dels till skolans viktiga område, dels till ökade insatser gällande det förebyggande arbetet inom ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

Tillsammans kan vi göra Umeå till en säkrare och tryggare kommun. Det borde ligga i allas intresse.

Anders Ågren, Kommunalråd, M. Umeå.