Anders Ågren

Ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

Följande pressmeddelande skickade vi ut tidigare idag. Läggs även ut på bloggen.

Pressmeddelande 2020-08-17

Moderaterna anser att ytterligare åtgärder krävs för att öka tryggheten i Umeå

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) ställer Anders Ågren (M) frågan om Lindberg anser att det krävs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Om Lindberg svarar ja – vilka konkreta åtgärder behövs då, undrar Ågren. 

Under 2020 har drygt 70 bilar brunnit på olika platser i kommunen vid olika tillfällen. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. I slutet av 2018 och under 2019 skedde skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. 

Polisen har under senare tid satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skjutningar på vissa områden liksom annan brottslighet, har varit bidragande till att polisen valt att sätta upp kameror på de tre platserna.

Anders Ågren menar att kommunen måste göra mer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Umeå:

-Vi moderater blundar inte för problemen, utan har en tydlig politik för detta. Lokalt har Moderaterna har lagt förslag för att motverka brottsligheten, däribland införandet av kommunala ordningsvakter och bevakningskameror på brottsutsatta platser, säger Anders Ågren i en kommentar. 

Interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå

Under ett antal år har vi sett en oroväckande utveckling i Umeå gällande brottslighet och ökad otrygghet. Brottsförebyggande rådet uppmärksammade år 2017 en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” hade noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Sedan dess har bekymren fortsatt, trots viktiga insatser från såväl Polisen som Umeå kommun. Under 2019 skedde exempelvis skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Skottlossningar som polisen kopplar ihop med kriminella uppgörelser.

Hittills i år har Umeå drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid åtminstone tio tillfällen. Totalt har 74 bilar satts i brand. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nu senaste en skollokal på Östra Ersboda. Vi har också i lokalmedia kunnat ta del av nyheter om sådant som stenkastning mot polis, rån, gängmisshandel och mordförsök i varierande omfattning.

Som ett svar på den tilltagande sociala oron beslutade Umeå kommun år 2018 om ett intensifierat förbyggande arbete inom ramen för vårt lokala brottsförebyggande råd: uppdraget ”Umeå växer – tryggt och säkert.” Uppdraget syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar.

Från Moderaterna anser vi dock att det behövs ytterligare insatser.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Anser du att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå?

2. Om svaret är ja – vilka konkreta åtgärder?

Umeå 2020-08-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)