Anders Ågren

Arbetet med att utöka den militära verksamheten och återetablera ett regemente i Umeå 

Följande pressmeddelande skickade vi ut tidigare idag. Läggs även ut på bloggen.

Pressmeddelande 2020-08-17

Ågren (M) vill se fortsatt arbete för att återetablera ett regemente i Umeå

Under sommaren kom nyheten som tyder på att Umeå inte är aktuell för nytt regemente när försvaret ska återupprustas. Istället pekades Östersund och Kristinehamn/Villingsberg ut som nya tänkbara orter av regeringen, utöver tidigare kända Arvidsjaur och Göteborg. Detta har fått kommunalrådet Anders Ågren (M) att reagera, och han lyfter frågan till Umeå kommunfullmäktige.

Ågren vill se ett fortsatt politiskt arbete och mobilisering på alla nivåer för att dels återupprätta ett regemente i Umeå, dels fortsätta stärka redan befintlig militär verksamhet vid Umeå Garnison.

– Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet. Det finns redan befintlig militär verksamhet här, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Vi måste nu fortsätta jobba målmedvetet och långsiktigt med den här viktiga frågan, säger Anders Ågren i en kommentar.

Förra året föreslog försvarsberedningen en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter. Umeå anmälde sitt intresse för att bli lokaliseringsort för ett av regementena.

I ett brev till Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, skrev kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) att ett nytt regemente borde placeras i Umeå. Detta då Umeå redan idag har befintlig försvarsverksamhet och det därmed skulle vara enkelt att snabbt bygga upp ytterligare militär närvaro. Umeå ligger också strategiskt placerat rent geografiskt. 

Den moderata riksdagsledamoten Edward Riedl lyfte även frågan om Umeå som lokaliseringsort för nytt regemente i en interpellationsdebatt i riksdagen med försvarsministern hösten 2019.

I januari i år ställde sig försvarsminister Peter Hultqvist (S) bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Regeringen har under sommaren fattat beslut om direktiv till Försvarsmakten att ta fram ett kompletterande budgetunderlag för 2021, med slutdatum 24 juli 2020. I uppdraget står bland annat att en artilleriutbildning ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg och att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under perioden 2026-2030.

Beskedet innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande gällande nya etableringsorter, men inga beslut är fattade i riksdagen ännu. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025. 

I en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) undrar Anders Ågren (M) om Lindberg kommer att fortsätta att arbeta politiskt för att återetablera ett regemente i Umeå. Ågren ställer också frågan om Lindberg är beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Frågan kommer upp på fullmäktige den 31 augusti.

Frågan i sin helhet

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

Arbetet med att utöka den militära verksamheten och återupprätta ett regemente i Umeå 

De flesta partier i Sverige är överens om att den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Försvarsberedningen föreslog 2019 en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter. 

Umeå kommun har meddelat sitt intresse som lämplig etableringsort för en av dessa etableringar. Umeå har redan idag befintlig försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerat. 

Försvarsministern ställde sig i januari bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Det rör sig t.ex. om ett amfibieregemente i Göteborg och ett jägarregemente i Arvidsjaur. Nu under sommaren har regeringen dessutom – enligt uppgifter i media – fattat beslut om direktiv till försvarsmakten att ta fram kompletterande budgetunderlag för 2021, gällande etablering av dels en divisionsartilleribataljon till Kristinehamn/Villingsberg, dels ett nytt regemente till Östersund. 

Detta besked innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande gällande nya etableringsorter. Några beslut är ännu inte fattade i riksdagen. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S): 

  1. Är du, trots regeringens besked, beredd att fortsätta arbeta politiskt för att återetablera ett regemente i Umeå?
  2. Är du beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Umeå 2020-08-03 

Anders Ågren 

Kommunalråd (M)