Anders Ågren

Bostadssituationen för studenterna inför terminsstarten i Umeå

Det närmar sig terminsstart för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Vi har kunnat läsa glädjande nyheter om att det är All-time high vad gäller antalet sökande till kurser vid Umeå universitetet. Allt tyder också på att det kommer att bli rekord i antalet antagna studenter vid Umeå universitet.

Det är goda nyheter!

Nu gäller det också att de blivande studenterna i Umeå kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Har lyft frågan inför kommande kommunfullmäktige. Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Bostadssituationen i studentstaden Umeå inför höstterminen

Det närmar sig nu terminsstart för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Vi har kunnat läsa glädjande nyheter om att det är All-time high vad gäller antalet sökande till kurser vid Umeå universitetet. Allt tyder också på att det kommer att bli rekord i antalet antagna studenter vid Umeå universitet.

Det är goda nyheter. Nu gäller det också att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Bostadsläget för nya studenter i Umeå brukar kunna vara kärvt inför hösten och en tid därefter. Hösten 2019 tillhörde Umeå de universitetsstäder i landet som pekades ut som ”rödlistade” av Sveriges förenade studentkårer (SFS), med risk för minst ett halvårs väntan på boende för nya studenter. Hur är då läget inför höstterminen 2020?

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Hur bedömer du att tillgången på bostäder för Umeås studenter är inför den stundande terminsstarten?

2. Anser du att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att förbättra bostadssituationen i Umeå?

Umeå 2020-08-05

Anders Ågren

Kommunalråd (M)