Anders Ågren

Två misstänkta mordbränder på Östra Ersboda i natt

I natt har Umeå drabbats av två misstänkta mordbränder på Östra Ersboda: dels i ett fritids vid Östra Ersbodaskolan, dels i ett soprum i närheten några timmar senare.

Vi har det senaste året fått se nyheter om såväl anlagda bilbränder som anlagda bränder i fastigheter på området. De skyldiga måste åka fast! Det kan inte få fortsätta så här. Utvecklingen måste brytas.

Förra året tog jag i kommunfullmäktige upp skadegörelsen och vandaliseringen på bl.a. skolor, och kostnaderna för detta i Umeå kommun. I tidningarna har vi då kunnat läsa om att Tekniska nämnden på försök tagit bort kameraövervakningen på två skolor för att undersöka effekten. Resultaten blev – enligt en första rapport – ökade kostnader. Det resultatet var ju knappast förvånande.

Om jag nu inte minns helt fel så var Östra Ersbodaskolan en av de skolor där man hade tagit bort kameraövervakningen.

I Umeå har vi genom åren haft goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man införde kameraövervakning av fasaderna så upphörde skadegörelsen. Likaså har vi numera kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken, på våra järnvägsstationer o.s.v.

Sätt upp övervakningskameror vid våra skolor och andra offentliga byggnader för att motverka vandalisering och förstörelse. Och på de skolor där övervakningskamerorna tagits bort borde det bara en enkel sak att snabbt få det på plats igen.