Anders Ågren

Rekordår för ansökningar till Umeå universitet!

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Nu har andra beskedet kommit inför höstens högskoleutbildningar, med en ökning på tio procent gällande ansökningar till Umeå universitet jämfört med förra året. Detta rapporterar P4. Totalt har man fått 2 275 fler ansökningar än förra rekordåret 2014. Totalt rör det sig om 76 988 ansökningar. Man bedömer att Umeå universitet år 2020 kommer att ha den högsta nivån hittills gällande antalet antagna studenter, då universitetet också har fått ett utökat utbildningsuppdrag jämfört med tidigare.

Goda nyheter för Umeå universitet – goda nyheter för Umeå! Nu gäller det också att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Vi vill ju så klart att så många som möjligt ska välja att bo kvar i Umeå efter avslutad utbildning. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår kommun som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.