Anders Ågren

Positivt besked för Reko-ringen Umeå!

För två dagar sedan bloggade jag om Reko-ringen i Umeå, och nyheten att de blivit polisanmälda. Av polisen själv. Jag hoppades att man snabbt, smidigt och obyråkratiskt kunde hitta en lösning på detta. Reko-ringen i Umeå är ju uppskattad och det fungerar uppenbarligen med upplägget i resten av landet. Att fokus snarare borde ligga på att underlätta för reko-ringar.

Idag kom så beskedet att förundersökningen har blivit nedlagd. 

Bra. Positivt besked för alla producenter av lokalproducerat! Liksom för alla deras kunder.

REKO är ett sätt att handla lokalproducerad mat utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Inte minst med dagens sociala medier och enkla sätt att betala så underlättar det för det lokalproducerade.

Lokalproducerat är ju något som i stort sett alla efterfrågar i dessa dagar – låt oss alla tillsammans jobba för att underlätta för dessa aktörer.