Anders Ågren

Moderaterna stärker sitt stöd bland landets företagare!

Moderaterna stärker sitt stöd bland Sveriges företagare. Enligt mätning i Dagens Industri, utförd av Ipsos.

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla. Om fler jobb ska växa fram är det nödvändigt att företag kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet.

Moderaterna har politiken för ett bra företagsklimat.