Anders Ågren

Stärk det svenska försvaret!

I fredagens Folkbladet fick jag denna replik publicerad. Lägger som vanligt ut dessa även på bloggen.

Stärk det svenska försvaret

I en insändare publicerad 28/6 skriver fyra debattörer att vi borde rusta ner försvaret. Moderaterna är av motsatt åsikt –  Sverige borde istället stärka försvaret.

Coronapandemin har satt den svenska välfärden under en enorm press, med en allt mer belastad sjukvård och en ekonomisk kris som har lett till att många har förlorat sina jobb. Under krisen har det också blivit uppenbart att beredskapen i Sverige inte är tillräckligt bra. Sveriges förmåga att hantera kriser behöver stärkas.

Det senaste året har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Coronapandemin har resulterat i geopoliska maktförskjutningar som försvagar säkerheten i Europa. Parallellt ökar användningen av cyberangrepp och desinformationsoperationer från andra länder. På grund av coronaviruset har många militära övningar ställts in i Väster- och Centraleuropa, samtidigt som Ryssland har fortsatt att öva och stärka landets militära kapacitet. Kina fortsätter att stärka sitt globala inflytande ytterligare under pandemin.  

Försvaret är en av statens kärnuppgifter. I höst ska riksdagen ta ett inrikningsbeslut för Sveriges försvar. Det behövs ett långsiktigt beslut som ökar svensk försvarsförmåga. Idag satsar Sverige minst andel av sin ekonomi på säkerhet och försvar av alla länder i norra Europa. Regeringen använder nu coronakrisen som en ursäkt för att inte stärka försvaret. Om det är något som har blivit tydligt under coronapandemin, så är det att Sverige behöver ett starkt försvar för att klara av kriser. Moderaterna kommer inte acceptera fler underfinansierade försvarsbeslut.

Resurserna till försvaret behöver öka. Moderaterna anser att Sverige ska höja försvarsanslaget så att det uppgår till två procent av BNP inom tio år. Slutligen bör Sverige gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda försvarssamarbetet som stärker säkerheten i Sverige på allvar.

I händelse av såväl militära som civila kriser behöver Sverige ett starkt försvar. Stärk det svenska försvaret!

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten