Anders Ågren

Goda nyheter – regeringen överkörd och utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta!

Moderaterna har nu lyckats samla majoritet i riksdagen för att utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta – och inte stoppas som regeringen vill. Det är ett viktigt besked för jobb och tillväxt i hela Sverige. Det visar samtidigt hur riskabelt det är att ha med Miljöpartiet i en regering. De lyckas tvinga fram helt tokiga förslag. Men nu lyckades vi moderater stoppa det. 

En majoritet i finansutskottet körde över regeringen vid dagens sammanträde. S, V och MP reserverade sig mot beslutet, men nu måste regeringen följa finansutskottets tillkännagivande som stöddes av M, KD, L, SD och C. Beslut fattas i kammaren imorgon! 

Positivt för Umeå och Norrland.