Anders Ågren

Stötta den svenska jordbruksnäringen!

Var stolt över våra svenska bönder. Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat! FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa – och svenska bönder är bäst i klassen! 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser gällande nötköttsproduktion. 44 procent lägre utsläpp gällande mjölkproduktion.

MP och V fortsätter däremot angreppen på våra bönder. I Umeå föreslår de att all kommunal verksamhet ska övergå till vegetarisk norm vid matservering. All verksamhet – det gäller alltså förskolor, skolor, äldreboenden och all övrig kommunal verksamhet. Med hänvisning till klimatet, så vill de motarbeta svensk livsmedelsproduktion.

Förslaget kommer dessutom i ett läge där vi snarare borde göra allt för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Idag producerar svenskt jordbruk inte tillräckligt med mat för den svenska befolkningen. Hälften av den mat vi äter är importerad. Det är ett nationellt intresse att säkra livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Så var STOLTA över våra svenska bönder! Försvara dem mot vänsterns angrepp. Stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att sänka skatter och avgifter, minska regelkrångel och administration. Som individ kan du bidra, genom ditt val av svenska matprodukter i butiker och restauranger. Stötta våra svenska bönder!