Anders Ågren

M föreslår kamerabevakning i Umeå av särskilt brottsutsatta platser

Nedanstående pressmeddelande skickade vi ut till lokalmedia tidigare idag.

Pressmeddelande 2020-06-11

Moderaterna i Umeå vill öka tryggheten i kommunen – föreslår kamerabevakning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår moderaterna Stefan Nordström och Marianne Löfstedt att Umeå kommun ska kamerabevaka särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten, då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

– Umeå ska vara en trygg kommun, där kommunens invånare ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi anser att kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser är befogat. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen, säger Stefan Nordström (M) i en kommentar.

Polisen kamerabevakade Rådhustorget, Ålidhems centrum och Östra Ersboda centrum under en testperiod från januari till mars i år. Nu har Polisen beslutat att sätta upp fler kameror i Umeå, som kommer att sättas upp senast i juni i år. I slutet av maj rapporterade lokalmedia om att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – har beslutat att flyga drönare i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem, eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

-Det är bra att Polisen har satt upp kameror i Umeå, men vi anser att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som Polisen övervakar med kamera och kamerorna ska sättas upp i dialog med Polismyndigheten. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement, säger Marianne Löfstedt (M) i en kommentar.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott.