Anders Ågren

Självklart måste regeringen granskas av Coronakommissionen!

Regeringen har nu föreslagit riktlinjer för den coronakommission, som bland annat ska granska politikers och myndigheters ageranden under krisen. Moderaterna har tre större invändningar mot förslaget:

1️⃣ Regeringen vill att slutredovisning ska ske i november 2022, det vill säga efter valet. Vi tycker att väljarna förtjänar hela bilden när de ska ta ställning i riksdagsvalet och vill att slutredovisning sker i november 2021.

2️⃣ Regeringen vill att utredningen ska fokusera på kommuners och regioners agerande under krisen – snarare än regeringen och dess myndigheter. Självklart ska inte regeringen undgå granskning.

3️⃣ Regeringen vill att vissa av medlemmarna i kommissionen ska komma från politiken – vi vill att den ska vara partipolitiskt obunden.