Anders Ågren

M föreslår kommunala ordningsvakter i Umeå

Nedanstående pressmeddelande skickades ut till lokalmedia tidigare idag:

Moderaterna föreslår kommunala ordningsvakter i Umeå

Moderaterna vill att Umeå kommun ska anställa kommunala ordningsvakter, som ett komplement till polisen. Detta för att öka tryggheten bland invånarna och motverka brottslighet. Det är kommunalrådet Anders Ågren (M) som föreslår det i en motion till kommunfullmäktige.

– Säkerställ lag och ordning. Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet, säger Anders Ågren i en kommentar.

Polisen har under senare tid satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen har satt upp kameror. Nyligen meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Bara under 2020 har över 70 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid åtta olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda. Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Uppsala kommun har haft egna ordningsvakter sedan 2017. Som mest patrullerar där sex ordningsvakter, fördelade på tre grupper, i centrala Uppsala. Detta till en årlig kostnad av 6-7 miljoner kr. Även Örebro kommun anlitar ordningsvakter till en kostnad av 6 miljoner kr per år. Möjligheten finns också att kommunen anlitar ordningsvakter via upphandling av tjänsten.

Motionen har nu lämnats in och Moderaterna hoppas på en snabb beredning av ärendet.