Anders Ågren

Avskaffa plastpåseskatten!

Moderaterna röstade nej till att införa plastpåseskatten – för att det är ineffektiv symbolpolitik som straffar konsumenter och företagare.

Ny fakta visar att beslutet dessutom fattats på felaktiga grunder, då Naturvårdsverket rapporterat in ett större användande av plastpåsar i Sverige än vad som varit fallet.

Nu är det enda rimliga att skatten, som aldrig borde införts – rivs upp!