Anders Ågren

Vi borde stärka och fördjupa samarbetet inom Umeåregionen!

Kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Nordmaling och sedan år 2013 även Örnsköldsvik. Det har funnits ett formaliserat samarbete mellan kommunerna sedan 1993, alltså i 27 år.

Samarbetet är ett jordnära och konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Samarbetet fick också en extra energiinjektion av att Örnsköldsvik blev medlem.

I dag blev det en något oväntad debatt om vårt samarbete med övriga kommuner i Umeåregionen. Detta i samband med att vi skulle uppdatera avsiktsförklaringen som var daterad till 1993.

Arbetarpartiet ville nämligen avsluta samarbetet inom Umeåregionen, och yrkade därför avslag på avsiktsförklaringen. Övriga partier delade inte uppfattningen, om jag uttrycker mig diplomatiskt.

Det är ett konkret mellankommunalt samarbete, i stort som smått. Ett exempel på samarbetet, är t.e.x. samverkan mellan Umeåregionens bibliotek som gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris “United Nations Public Service Award” för “bästa innovation i offentlig sektor”, där man med hjälp av ny teknik hade gjort biblioteken mycket mer lättillgängliga för invånarna.

Det pågår alltså ett viktigt samarbete mellan våra kommuner, inom flera olika områden.

Vi borde snarare stärka och fördjupa samarbetet!