Anders Ågren

Bra att polisen kameraövervakar med drönare!

Massmedia (SVT, VK m.fl.) rapporterar att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – nu har beslutat att börja flyga drönare över områdena eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

Bra agerat av polisen! Det understryker också allvaret. Men det är naturligtvis tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas.

Drönare kommer nu att kunna användas för att övervaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Under perioden 23 maj – 21 juni kan polisen flyga med drönare över platserna. Kamerabevakningen ska hjälpa polisen att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt utreda eller lagföra brott.

Allt stöd till polisen! Kriminaliteten i Umeå måste bekämpas och motverkas med alla till buds stående medel.