Anders Ågren

Umeå kommun på plats 280 av 290 kommuner gällande osund konkurrens – nästan värst i landet!

Imorgon är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Ett ärende som finns på listan är de borgerliga partiernas motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

Ett bra tillfälle för alla som säger sig värna ett gott företagsklimat i Umeå att faktiskt ta förnuftiga beslut.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Hög tid att komma till beslut och åtgärda detta.