Anders Ågren

Bra! EU-nej till planerna på kulturprojektet UMECHAOS

Socialdemokraterna har upprepade gånger gått ut till hårt försvar för den nya kultursatsningen UMECHAOS. (S) m.fl. hade ju beslutat att medfinansiera ett nytt kulturprojekt, som skulle pågå i fyra år. Umeå kommun skulle enligt planen medfinansiera med 7,6 miljoner kr i en total budget på 51 miljoner. Endast Moderaterna röstade nej.

Nu har avgörandet kommit från EU gällande frågan om det kommer några EU-pengar till kulturprojektet. UIA (Urban innovative actions), som finansierar innovativa projektförslag, har meddelat beslutet som innebär ett nej till Umeå kommun – ansökan har inte gått vidare till nästa steg i bedömningen. Socialdemokraternas förhoppning var att EU skulle bidra med motsvarande 41 miljoner kr. Men det blev noll kronor.

Det är ett mycket bra besked från EU! Förnuftet har segrat. Umeå kommun slipper därmed medfinansieringen på 7,6 miljoner kr, för jag utgår från att Socialdemokraterna nu lägger ner planerna.

Vi moderater var tydliga i vårt nej till det här projektet. Umeå kommun satsar redan mest i landet per invånare på kulturen, så det finns ingen anledning att gå in i nya miljonsatsningar på kulturen.

Nya omfattande kulturprojekt är inte rätt sätt att prioritera umeåbornas inbetalade skattepengar. Kultur är viktigt. Men Umeå kommun satsar redan mest i hela landet. Jämfört med andra kommuner i Sverige satsar vi nästan dubbelt så mycket på kulturen per invånare.

Moderaterna i Umeå vill minska kulturens budget. Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.