Anders Ågren

Inga avgifter för Umeås uteserveringar i sommar!

Ett ärende på KS i tisdags gällde avgifterna för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå för sommaren 2020. Ärendet om avgiftsbefrielse gällde även restaurangbåtarna. Beslutet innebär att Umeå kommun inte kommer att ta ut någon avgift från 1 maj till 30 september. 

Att Umeå kommun skulle avstå från att ta ut avgifter för uteserveringarna den här sommaren har varit ett önskemål från flera restauranger. Detta som ett led i att underlätta den ekonomiska situationen för företagen under pågående coronapandemi. Liknande beslut har även tagits av kommunledningar i andra städer runt om i Sverige. Månaden april har sedan tidigare varit avgiftsfri, då uteserveringarna fick tillstånd att öppna tidigare. 

Det är positivt att Umeå kommun inte kommer att ta ut några avgifter under sommaren kopplat till uteserveringarna. Ingen avgift från 1 maj till 30 september således. Endast Vänsterpartiet röstade nej. Nu går frågan vidare till KF för definitivt beslut. 

Beslutet i kommunstyrelsen blev faktiskt också bättre än väntat, då det gick längre än vad som sades bara för en vecka sedan. Förra veckan meddelade nämligen Socialdemokraterna att de tänkte föreslå fullmäktige att avgiftsbefria uteserveringarna på allmänna ytor under månaderna maj, juni och juli.  Ett besked som välkomnades av oss moderater, även om vi då meddelade att vi ville gå längre och avgiftsbefria för hela 2020. Från moderat sida har vi redan tidigare agerat för att få upp frågan i Tekniska nämnden, som hanterar dessa ärenden.  

Men när vi nu hanterade ärendet formellt, så blev beslutet just att avgiftsbefria hela sommarperioden. (t.o.m 30 september). 

Mycket bra!