Anders Ågren

Minska det svenska biståndet

Den svenska biståndsbudgeten har tredubblats på 20 år. Det gör att vi idag lägger nästan dubbelt så mycket på bistånd som på Polisen. Det tycker vi moderater är orimligt.

Den svenska välfärden har stora behov av tillskott de kommande åren. Behov som förstärkts av coronakrisen. Vi vill därför minska och effektivisera Sveriges bistånd till andra länder.