Anders Ågren

Bra besked att budgetbeslutet flyttas till senare i höst!

Idag har Socialdemokraterna och Miljöpartiet meddelat att de skjuter upp budgetbeslutet för Umeå kommun till senare i höst. 

Jag välkomnar beskedet!

Det är också den ståndpunkt som Moderaterna och flera andra partier redan har framfört. Att ta budgeten först i höst. Hade S/MP valt att gå fram med en budget i juni, så hade det ju förövrigt räckt med 1/3 av KF:s ledamöter för att få återremiss på hela ärendet.

Så det här blev det bästa utifrån rådande läge.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga för kommuner och regioner. Arbetslösheten ökar och lågkonjunkturen är ett faktum. Prognoserna förändras allteftersom, med stor påverkan på bedömningar av skatteunderlag, BNP, arbetslöshet etc.

Prognoserna skiljer sig också åt rejält. Det skiljer – som exempel på svårigheterna – 170 miljoner mellan SKR:s och regeringens bedömning av skatteintäkterna för Umeå kommun för 2021. Sannolikt ligger SKR:s närmare det rimliga, då den prognosen lades fram längre in i pågående kris. Men hur som helst. Detta förändras från vecka till vecka. Tyvärr inte till det bättre.

Den osäkerhet som i skrivande stund råder saknar motstycke. Jag har då inte varit med om något liknande under mina år i budgetberedningen. Därför är det bra att vänta med budgetbeslutet tills i höst. Då kommer vi att ha mer tillförlitliga prognoser, det kommer att finnas en bättre bild av de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Det kommer också finnas en bättre bild av extra medel från Sveriges riksdag till landets kommuner och regioner.

Hur som helst – ett bra besked!