Anders Ågren

Fortsatta bilbränder i natt – denna gång på Östra Ersboda

Vi möts av medias rapportering på morgonen om nya bilbränder i Umeå. Enligt polisen är det ett tiotal bilar som är helt eller delvis förstörda i branden. Polisen har inlett förundersökning angående mordbrand och platsen är avspärrad.

Polisen önskar att tips eller iakttagelser som gjorts i samband med branden på Filgränd kring midnatt lämnas till 11414. Umeå kommun, myndigheter, föreningar, företag och allmänhet har förövrigt ett gemensamt ansvar att stoppa utvecklingen med bilbränder och den skadegörelse som har pågått under våren.

Umeå kommun ska självklart stödja polisen i allt som behövs. Alla umeåbor måste också hjälpa till att ta avstånd från detta förbannade kriminella agerande – och tipsa polisen om man vet något. Jag hoppas att ännu fler partier tydligt går ut och markerar mot den utveckling vi ser i Umeå, med bilbränder i alltfler områden. Jag och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) har tillsammans gått ut och markerat i samband med tidigare bilbränder, vilket är positivt. Här krävs bred politisk uppslutning.

Det här handlar om allvarlig brottslighet och nu är det viktigt att alla som har sett, hört eller vet något om detta kontaktar polisen så att rättvisan får ha sin gång. Det är allas vårt ansvar. Förövrigt ser jag fram emot betydligt fler övervakningskameror i Umeå för att stävja bl.a. den här sortens brottslighet. Såväl bevakningskameror från polisens sida, som övervakningskameror i Umeå kommuns regi. Likaså är Moderaterna i Umeå redo att överväga ytterligare insatser, med kommunala ordningsvakter och fler väktare. Allt för att öka tryggheten och motverka brottslighet i vår kommun.