Anders Ågren

Ett steg i rätt riktning – bra att avgifterna slopas för Umeås uteserveringar under några månader!

Avgifterna för uteserveringar på allmän plats i Umeå kommer att slopas under ett antal månader. Från moderat sida har vi redan tidigare agerat för att få upp frågan i Tekniska nämnden, som hanterar dessa ärenden. Nu ska vi se till att snarast möjligt få ärendet till formellt beslut i kommunfullmäktige.

I går offentliggjorde nämligen Hans Lindberg (S) det positiva beskedet till Umeås restauranger om slopade avgifter för uteserveringar. Förslaget är alltså avgiftsfrihet för uteserveringar på allmän plats under maj till och med juli i hela kommunen, månaderna maj, juni och juli 2020.

Det är ett mycket bra besked! Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och jag hade igår ett digitalt möte med representanter för restaurangnäringen, där frågan var uppe till diskussion. Åtgärden att slopa avgifterna för bl.a. uteserveringar är efterfrågad av många inom restaurangnäringen.

Att Umeå kommun skulle slopa avgifter för uteserveringarna den här sommaren har varit ett önskemål från många restauranger. Detta som ett led i att underlätta den ekonomiska situationen för företagen under pågående coronapandemi. Liknande beslut har även tagits av andra kommuner runt om i Sverige. Månaden april har sedan tidigare varit avgiftsfri, då uteserveringarna fick tillstånd att öppna tidigare.  Men nu har vi alltså en politisk majoritet i Umeå för förslaget att slopa avgifterna för maj-juli.

Vi moderater har även gett besked om att vi vill gå ett steg längre, och avstå från att ta ut avgift för uteserveringar för hela 2020. Alltså även efter juli månads utgång. Socialdemokraterna har inte gått så långt i sina utfästelser ännu, men är som jag förstår det öppen för att föra sådana diskussioner längre fram.

Ett steg i rätt riktning således.