Anders Ågren

Hot och hat mot förtroendevalda

I helgen så har finansregionråd Irene Svenonius (M) hem vandaliserats i Stockholm, av vänsterextremister. AFA skryter om vandaliseringen på sociala medier.

Det är helt åt h-vete! Hot och våld mot folkvalda är angrepp mot vår demokrati och får aldrig accepteras. Att ge sig på politiker i deras hem har bara ett syfte – att skrämma till tystnad. Många företrädare med helt olika politiska övertygelser har dock kommit ut till stöd för Svenonius, vilket i sak är positivt. AFA (Antifascistisk aktion) är en vänsterextrem organisation som vid ett flertal tillfällen hotat och på olika sätt gått till angrepp mot ledarskribenter, debattörer, borgerliga politiker och socialdemokrater.

Så sent som i november 2019 publicerade Brottsförebyggande rådet en ny rapport om utsatthet bland politiker – Politikernas Trygghetsundersökning (PTU). Tyvärr fortsatte den allvarliga trenden som vi sett under tidigare år. Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och det är samtidigt få som polisanmäler.

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, och det är den högsta nivån sedan man började mäta utsatthet bland politiker. Trakasserier och hot står för den främsta ökningen. Fler kvinnor än män är oroliga för att bli utsatta. Det är också en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Samtidigt är anmälningsbenägenheten fortsatt låg. Under 2018 anmäldes bara 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system.