Anders Ågren

Utan bönder – ingen beredskap!

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar därför att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten.

Stöd svensk matproduktion! Vi moderater kommer prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och större resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap.